Qui trình thiết kệ biệt thự có thể bạn chưa biết ?

20-03-2016

Qui trình thiết kệ biệt thự có thể bạn chưa biết ?

Qui trình thiết kệ biệt thự có thể bạn chưa biết ?

1. Ký {hợp đồng|hiệp đồng|giao kèo} thiết kế :

 


- Green House Việt Nam và khách hàng {thống nhất|hợp nhất} nội dung công việc và {thời gian|thời kì} thiết kế nhà.
- Khách hàng tạm ứng 20% giá trị {hợp đồng|hiệp đồng|giao kèo} thiết kế.


2. Thiết kế sơ bộ :

 


- Green House Việt Nam thiết kế các bản vẽ sơ bộ bằng hình ảnh và thuyết minh.
- Green House Việt Nam chỉnh sửa (nếu có) và {thống nhất|hợp nhất} phương án thiết kế sơ bộ với khách hàng.
- Khách hàng tạm ứng 40% giá trị {hợp đồng|hiệp đồng|giao kèo} thiết kế.


3. Thiết kế bản vẽ thi công :

 


- Green House Việt Nam thiết kế bản vẽ thi công bằng các bản vẽ chi tiết kỹ thuật và bàn giao cho khách hàng.
- Khách hàng {thanh toán|tính sổ} hết 40% giá trị {hợp đồng|hiệp đồng|giao kèo} thiết kế còn lại.


Giá trị {hợp đồng|hiệp đồng|giao kèo} thiết kế:

 

Kết nối không gian – Sáng tạo cuộc sống

Để có được sự {thuận lợi|thuận tiện|tiện lợi} trong việc thiết kế cho khách hàng, và có được nguồn {thông tin|thông báo} {chính xác|chuẩn xác|xác thực} nhất về hiện trạng Green House đưa ra bản các câu hỏi để có được {thông tin|thông báo} từ khách hàng cũng như công trình sắp sửa {thực hiện|thực hành} xây dựng. Nhằm mục đích có được thiết kế tốt nhất cho mỗi khách hàng.

Các bạn có thể tải bản khảo sát nhu cầu xây dựng nhà cho Green House VN nắm bắt được {thông tin|thông báo} và {thực hiện|thực hành} công việc được tốt hơn.

http://thietkebietthupho.com/quy-trinh-thiet-ke-biet-thu/